قيمت تيرآهن، انواع تيراهن، استانداردهاي تيراهن

بهترين مركز خريد و فروش انواع آهن الات ساختماني

قيمت تيرآهن، انواع تيراهن، استانداردهاي تيراهن

۲۲۴ بازديد

تيرآهن چيست؟ تيرآهن كليدي ترين پروفيل ساختماني است كه بعضي در پروژه هاي صنعتي هم كاربرد داراست .
تيرآهن به سه صورت يافت مي شود :
تيرآهن ( IPE ) استاندارد اروپا و كشور ايرانتيرآهن ( INP ) استاندارد چين و روسيهتيرآهن ( IPB ) بال و پر پهنتيرآهن IPE و INP به طول ۸۰ – ۶۰۰ ميليمتر و تيرآهن IPB به طول ۱۰۰ – ۱۰۰۰ ميليمتر ساخت مي شود .

خريد رابيتس - فروش رابيتس به چه صورت است؟


 كاربرد تيرآهن لانه زنبوري | دانشنامه آهن ۲۰
كاربرد تيرآهن در ساختمان به صورت ستون , خرپا , نعل درگاه , تير در پوشش سقف ها و پل هاي آشيانه زنبوري به كارگيري مي شود .
تيرآهن IPE اين تيرآهن معمولي و استاندارد I صورت در جمهوري اسلامي ايران موجود است .
اين تيرآهن طبق استاندارد اروپا ساخت مي شود و ضخامت بال و پر آن اثبات است .
تيرآهن INP تيرآهن I صورت كه ضخامت پر و بال آن ها با مسافت دريافت كردن از جان تيرآهن كاهش مييابد كه‌اين استاندارد كارخانجات روسيه و چين است .
INP تيرآهن IPB تيرآهن H يا اين كه تير آهن هاي عريض كه در آنان ارتفاع بال و پر ها نسبت به تيرآهن هاي IPE ارتقاء يافته است .
IPB
نكته : نماد V نشان دهنده سنگين وزن بودن و آرم L نشان دهنده سبك بودن تيرآهن مي‌باشد . براي مثال IPBV نشان دهنده تيرآهن عريض سنگين وزن و IPBLL نشان دهنده تيرآهن عريض سبك است .
IPBV
IPBL
متاع تيرآهنكالا تيرآهن چيست؟ تيرآهن از قطعات نخستين ي احداث هر پروژه ساختماني ميباشد . كه در قرن بيستم و با ترقي فزوني صنعت و با بسط شهر نشيني
فراوان پركاربرد بوده است .


مبتني بر استاندارد جهاني كالا تيرآهن هاي تشكيل شده ST37 است .

‌تير آهن IPEتيرآهن چيست؟

اين تير آهن معمولي و استاندارد در كشور‌ايران كاربرد متعددي دارااست . اين تير آهن طبق استاندارد اروپا ايجاد مي گردد و ضخامت بال و پر آن اثبات است . كاربرد تير آهن در ساختمان به صورت ستون , خرپا , نعل درگاه , تير در پوشش سقف‌ها و پل‌هاي آشيانه زنبوري است .

تير آهن I - 2تيرآهن چيست؟ محصولي است از نورد گرم فولاد با دوران عرضي معين كه از نصيب مياني به اسم جان و دو كناره موازي بنام پر و بال تشكيل شده است‌ .

تيرآهن لانه زنبوري | گروه صنعتي آريا | بورس فروش آهن آلات صنعتي و ... 
تير آهن آشيانه زنبوري ( CPE )علت نامگذاري اين جور تير به اسم تير آشيانه زنبوري‌ , صورت اين تير بعداز برش دادن و جوش دادن مجدد است‌ . اين تيرها در زمان جان خويش دارنده فضاهاي پوك ميباشند كه شبيه آشيانه زنبور است . به همين بهانه به آن ها تير آشيانه زنبوري ميگويند .
انگيزه از انجام اين عمل اين است كه تير بتواند لنگر خمشي بزرگتري را در مقايسه با تير نورد شده اول تحمل كند‌ .

 

 
با انجام اين عمل طول تير ارتقا پيدا كرده و در فيض ممان اينرسي بازه ارتقاء پيدا مي‌كند‌ . براي مثال‌ , با اين عمل طول پروفيل IPE - 18 كه ۱۸ سانتيمتر است به ۲۷ سانتيمتر ارتقاء پيدا مي‌كند‌ .
در ساخت تير آشيانه زنبوري ارتقاع تير تشكيل‌شده ۱/۵ برابر تير نخستين خواهد بود .
مزايا و معايب تير‌ آهن آشيانه زنبوريبا اعتنا به نمونه فوق با تبديل تير آهن معمولي به تير آهن آشيانه زنبوري‌ , تغييرات ذيل در خاصيت آن توليد مي‌گردد .

قيمت تيرآهن - تيرآهن چيست؟

توليد تيرآهن لانه زنبوري به روش برش و جوش 
مدول مدت و ممان اينرسي تير ارتقا مي يابد و بنابراين به ايستادگي خمشي تير هم افزوده مي شود . در فيض تيري نتيجه ها مي شود با طول بيشتر‌ , مقاومتر و نيز وزن تير اصلي‌ .سبك بودن تير , منجر صرفه اقتصادي مي‌شود‌ .حفره‌هاي ‌ايجاد شده در جان تير‌ , فضاهاي قابل قبولي براي عبور لوله‌هاي تاسيسات و برق توليد مي‌كنند‌ .در ساختن اين دسته تير‌ , بايستي اصول استاندارد كاملاً رعايت شود . در غير اينصورت‌ , احتمال تخريب تير پايين توشه وارداتي وجود خواهد داشت . 

 

https://www.asroon.ir/products/detail/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-/103/view/

ايراد كليدي تير آشيانه زنبوري‌ , وجود حفره‌ها است كه سبب كاهش ايستادگي برشي تير در محل اتصال پل به ستون يا اين كه اتصال تيرآهن تودلي ( تير فرعي ) به پل آشيانه زنبوري مي‌شود‌ .براي رفع اين عيب و تامين ايستادگي برشي از دست رفته‌ , برخي از حفره‌ها را با ورق مالامال مينمايند .

 

Development expands with steel | newsteelconstruction.com

تير آشيانه زنبوري در ساخت اسكلت فلزي مي تواند به صورت پل‌ , تنها در يك دهانه يا اين كه به صورت پل ممتد به عمل رود‌ .استعمال از تير آشيانه زنبوري تحت عنوان تير همبند در دهانه هايي كه بادبندهاي واگرا دارا‌هستند مجاز نيست .روش‌هاي ساختن تير آشيانه زنبوري‌تيرآهن چيست؟ روش تهيه و تنظيم تيرهاي آشيانه زنبوري از اين قرار است كه ابتدا جان تير آهن نورد شده با استعمال از شابلن خط ميگردد .

 


آن گاه براي دوري از تاب برداشتن تير آهن‌ , آن را با زدن تك خال جوش در نقاط مختلف‌ , روي يك شاسي افقي بومي مي‌كنند‌ .
سپس با به كارگيري از دستگاه برش برنول ( شعله گاز استيلن ) در امتداد خط منكسر مبادرت به برش مي‌نمايند تا پروفيل به دو نصيب بالا و زير تقسيم شود .
‌حال نصيب بالا را به ميزان يك دندانه جابجا مي نمايند و دندانه‌هاي دو نصيب بالا و زير را به توجه مقابل نيز قرار مي دهند و از دو طرف با جوش مالامال مي‌كنند‌ .
به كارگيري از جوش قوسي نصفه خودكار براي اتصال دو نصيب بريده شده‌ , مي تواند يك جوش خوب‌ , بي‌ عيب‌ , سرعت بالا و مقرون به صرفه توليد نمايد‌ .
آنگاه جهت رفع نقيصه كاهش ايستادگي برشي با دقت به منحني نيروي برشي تير‌ , بعضا از حفره‌ها با ورق‌هاي تقويتي لبريز مي‌شوند‌ .
قابل ذكر است كه دستكم بايستي يك حفره در جوار تكيه‌گاه با ورق و توسط جوش بدون نقص لبريز شود .

تيرآهن لانه زنبوري | زاگرس آهن
براي براندن تير مي‌توان از طريق كوپال هم به كار گيري كرد‌ .
درين روش‌ , با به كارگيري از دستگاه جدا كن سنگين وزن كه مجهز به گيوتين منحصر به فرد است‌ , تير آهن به طريق سرد در امتداد خط شكسته انقطاع مي‌شود‌ .
تقويت تير‌هاي آشيانه زنبوري به امداد ورق تقويت‌تيرآهن چيست؟ تيرهاي تشكيل‌شده در محل توكل گاه‌ها در ناحيه‌ي حفره‌هاي خالي مقابل تنش‌هاي برشي ضعيف مي گردد . ‌‌
با اعتنا به منحني نيروي برشي‌ براي جبران اين عيب آن حفره‌ها را با ورق‌هاي تقويتي به صورت بي نقص به وسيله جوش لبريز مي‌نمايند‌ .

The cutting process of cellular beams. The use of cellular Beams ...


نوعي از اين تير آهن‌هاي آشيانه زنبوري موجود هست كه براي براندن قطعات بالا و تحت ورق واسطه بيش تر ميكنند كه‌اين ورق واسطه در بين دندانه‌ها جوش ميشود .
اين دسته تير آهن‌ ها از تير آهن‌ هاي فارغ از ورق واسطه دوچندان مستحكم‌تر و قوي‌تر است .
تيرآهن چيست؟تيرآهن
تقويت تير آهن آشيانه زنبوري با بتن و فولاد‌در تيرهاي آشيانه زنبوري علاوه بر تنش‌هاي خمشي حياتي در محل حلقه‌ها تنش‌هاي خمشي ثانويه نتايج از برش در بازه زماني توليد مي‌گردد كه گهگاه اين تنش از تنش‌هاي خمشي اساسي در تير بزرگترند .
اين تنش‌ها از سعي تير مي‌كاهند و براي تقابل با آن ها بايستي حلقه‌هاي كناري را با ورق مالامال كرد خصوصاً وقتي كه از اين دسته تيرها بصورت يكسره به كارگيري ميگردد در محل تكيه‌گاه‌ها كه نيز نيروي برشي و نيز لنگر خمشي بسيار است .
تنش‌هاي خمشي به شدت ارتقاء مي يابد و نياز به تقويت تير در‌اين محل‌ها است كه از ديد اقتصادي قابل توجيه نيست .

High speed construction | newsteelconstruction.com


براي تقابل با اين ضعف در تيرهاي آشيانه زنبوري خوي مركب بتن و فولاد تهيه و تنظيم شده هست‌ .
بدين ترتيب كه درون تير فلزي در نقاطي كه تنش‌هاي ثانويه قابل مراعات مي‌باشند از بتن مالامال ميگردد و گيرايي حلقه‌هاي خالي را به كار تغيير و تحول مي دهد و اين فرمان مشقت و پايداري تير را ارتقاء ميدهد و از نگاه اقتصادي مقرون به صرفه است .
نكات داراي اهميت در تير ‌آهن آشيانه زنبوري‌‌برش مقاطع نورد شده براي تير‌هاي آشيانه زنبوري به وسيله دستگاه برش خودكار ‌يا959تيرآهن يك كدام از مهم ترين پروفيل هاي مصرف شده در بنا هاي ساختماني و صنعتي است كه وظيفه آن تحمل تنش هاي نتايج از نيروي برشي و لنگر خمشي است

.https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-سياه/120/view/


مراحل ايجاد تيرآهن :در‌اين كار تيرآهن بال و پر پهن نمره ۶۰ تا ۱۰۰ و به روش نورد گرم Hot Rolling ايجاد مي‌شود , يكي از طريق هاي همگاني و مرسوم صورت دهي فلزات , نورد گرم هست . به اين صورت كه , ابتدا شمش فولادي از مدل شمشه ( بلوم ) با دوران و ارتفاع مشخص و معلوم به باطن كوره هاي حرارتي نورد ريخته شده و بعداز رسيدن به مرتبه حـرارت متبوع و عبور از قفسه هاي نورد ابتدايي ( گروه غلتك ها ) برهه زماني آن كاهش و ارتفاع آن را ارتقاء مي دهند و نهايتاً با عبور از قفسه هاي نورد مياني و آخرين به صورت تيراهن تبديل مي‌گردد و بعد از آن به ارتفاع هاي متبوع برش و بسته بندي مي‌شوند .


ويژگي مهم تيرها عبارتند از : پروفيل , ارتفاع و ماده آفرينندهلازم به ذكر است بلوم ( Bloom ) يا اين كه شمشه از فرآورده‌هاي مياني نورد فولاد است كه تراز بازه آن بزرگ‌تر از ۲۳۰ سانتيمتر مربع است . تراز بازه آن مربع با پهنا بيشتر از ۱۵ سانتيمتر و كمتر از ۳۰ سانتيمتر مي‌باشد . از بلوم براي ساخت ريل , تير اهن , قوطي , نبشي , ناوداني , سپري و … به كارگيري مي‌گردد .

قيمت تيرآهن لانه زنبوري 18 - شركت بازرگاني آهن و فولاد سيمرغ
ساخت تيرآهناشكال تيرآهن و استاندارد آن :تيرآهن IPE : استاندارداروپا و آلمان – طول ۸۰ - ۶۰۰ ميليمترتيرآهن INP : استاندارد چين و روسيه – طول ۸۰ تا ۶۰۰ ميليمترتيرآهن IPB : تيراهن پر و بال پهن – طول ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليمتركاربرد تيرآهن در ساختمان :تيراهن به صورت ستون , خرپا , نعل درگاه , تير در پوشش سقف‌ها و پل‌هاي آشيانه زنبوري كاربرد داراست .
اوناع تيرآهنتيرآهن IPEتيرآهن IPE تير معمولي و استاندارد مي‌باشد كه به طريق I در جمهوري اسلامي ايران موجود هست . اين تيراهن طبق استاندارد اروپا ايجاد مي‌ گردد و ضخامت در پر و بال آن اثبات است . به اين صورت كه در‌صورتي‌كه از بالا به دو تير نگاه كنيم , ضخامت بالها در بالا و پايان يكنواخت است و استاندارد جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و لذا اين تيراهن محبوبيت بيشتري در بازار داراست .
فولاد 24
تيرآهن INPتيرآهن INP تيرآهني به حالت I ميباشد كه ضخامت بال و پر آنان با مسافت تصاحب كردن از جان تيرآهن كاهش مي يابد و استاندارد مرزو بوم روسيه و چين ميباشد . از مشخصه اين تيراهن ظرافت بالها در بالا و كلفت شدن آن در انتهاي تير مي‌باشد .
تيرآهن IPBتيرآهن IPB تير به حالت H است , تير اهن‌هاي عريض هست كه در آن ها ارتفاع بال‌ ها نسبت به تيرآهن‌هاي IPE ارتقاء مي‌يابد .
– نشانه V در گونه هاي تيراهن ها نشان دهنده سنگين وزن بودن تيرها مي‌باشد .– نشانه L نشان دهنده سبك بودن تيراهن هست .*به تيتر نمونه IPBV نشان دهنده تيرآهن عريض سنگين وزن و IPBL نشان دهنده تيراهن عريض سبك مي باشد .

تقويت تيرآهن لانه زنبوري با روش ارزانتر | زاگرس آهن


تيرآهن چيست؟تيرآهن يك كدام از اعضاي اساسي در گروه المان هاي مورد به كار گيري در نهاد هاي ساختماني است . در واقع وظيفه داراي اهميت تيرآهن ها تحمل تنش هاي نتايج از نيروهاي وارد بر آن ميباشد . تيرآهن غالبا در معماري و مهندسي بنا , تحت عنوان عضوي بلند , بدون واسطه و منشوري تعريف مي شود كه براي محافظت بارهاي گوناگون وارده در حين عضو پباده سازي ميشود . اما در فعاليت اجرايي تيتر تير معمولا تنها به اعضاي افقي اطلاق شده و به اعضاي عمودي , ستون مي‌گويند .
تير آهن ها مبتني بر سه استاندارد ساخت مي‌شوند :
استاندارد IPEاستاندارد INPاستاندارد IPBكاربرد تيرآهنكاربرد حياتي تير آهن در ساختمان ها اسكلت فلزي هست كه تحت عنوان ستون قرار ميگيرد . مورد استعمال آن در ستون ها , خرپاها , نعل در كارخانه ها , بيم ها در پوشش سقف و پل هاي آشيانه

https://www.asroon.ir/products/detail/تيرآهن-معمولي--IPE-/107/view/

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.